Financieringsronde Leap24

Dutch startup Leap24 receives €4.25M to invest in hyper charging stations for vans and trucks

AMERSFOORT – Leap24, a Dutch startup that facilitates a super-charging network for electric vans and trucks, announced €4.25 million seed investment. The investment enables the deployment of multiple locations throughout Northwestern Europe, where each location will operate with at least six fast-charging parking spaces.

Funding goes into new locations

According to founder Pelle Schlichting, this investment will enable Leap24 to realise the charging network. “With the current funding, Leap24 can now acquire and develop multiple locations, which will help us to establish a fast-charging network in Northwestern Europe.” The first stations will open in The Netherlands during the second quarter of this year.

Leap24 helps the electric drive easily forward

According to Leap24, clean mobility should be available to everyone. There should be a charging infrastructure to make clean mobility possible, so the switch to electric vans and trucks is as smooth as possible. Since the start of Leap24 in 2021, founders Pelle Schlichting and Ferry Bosgra have only one goal in mind: to make the transition to clean mobility as easy as possible.

Easy access, spacious charging bays and multiple fast chargers

The fast-charging stations are specially designed with large vans and trucks in mind. These vehicles are constantly on the move and continuously need to be on the move, which means they should charge when it is time to rest. Drivers with no time to lose do not want to stress while searching for parking – or charging space. Leap24’s parking spaces will be spacious, in an easily accessible and safe location and with several fast chargers so that the driver does not have to wait to charge their vehicles.

Leap24 services Zero-emission zones

In 2025, large metropolitan areas will introduce zero-emission urban distribution zone. Hence, businesses will need locations to charge their vehicles quickly. The ambition challenges companies to make their transport and logistics more sustainable. Leap24 helps speed up the process by equipping the zero-emission zones with fast chargers. Partly thanks to the sustainable ambitions of various cities and partly because of the aspirations of Leap24 itself, the startup has managed to attract investors.

AMERSFOORT – Start-up Leap24 haalt in haar eerste jaar ruim € 4,25 miljoen op om snellaadstations te bouwen met een focus op zakelijk verkeer, in het bijzonder bestel- en vrachtwagens. Met het groeikapitaal wil Leap24 in 2022 op 40 locaties in Nederland 240 laadplekken openen. De ambitie van Leap24 is het verzorgen van een netwerk in heel Noordwest-Europa met goed bereikbare, ruime opstelplaatsen en ruim opgezette laadstations voor elektrische voertuigen.  

De financieringsronde is begeleid door de corporate finance boutique Waardemakers. Waardemakers heeft uitgebreide ervaring met fundraising in de duurzame mobiliteitssector en was eerder betrokken bij de fundraising van andere duurzame mobiliteitspartijen zoals het Cargobike merk Urban Arrow en het fietsmerk VanMoof. Yard Energy Investments is de grootste investeerder in deze investeringsronde. Lex Roukens (CEO) van Yard Energy Investments: “Het doel om elektrisch vervoer exponentieel te laten groeien is in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Het ervaren managementteam van Leap24 en de goed onderbouwde strategie passen naadloos bij Yard’s ambitie om met het beschikbaar stellen van groeikapitaal de energietransitie te realiseren.” Ben Heemskerk, Partner van Waardemakers: “De activiteiten van Leap24 liggen in het hart van de energietransitie en duurzame mobiliteit die de interesse heeft van de bij ons aangesloten investeerders.”

Groeikapitaal wordt gebruikt voor locaties

Sinds de start van Leap24 in 2021 hebben oprichters Pelle Schlichting en Ferry Bosgra maar één doel voor ogen: de elektrische rijder makkelijk vooruit helpen. Volgens Leap24 moet schone mobiliteit voor iedereen beschikbaar zijn. Dat kan voor ondernemers alleen als de overstap naar elektrisch rijden voor bestel- en vrachtwagens succesvol gemaakt kan worden.

Laadnetwerk versneld realiseren

Oprichter Pelle Schlichting stelt dat deze investering Leap24 in staat stelt om het laadnetwerk versneld te realiseren. “Met de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld, is het mogelijk om meerdere locaties vast te leggen in Noordwest-Europa.” De eerste locaties zullen in het tweede kwartaal van 2022 open gaan.

Goed bereikbaar, ruime laadvakken en meerdere snelladers

Wat de snellaadstations bijzonder maakt, is dat ze ontworpen worden met het oog op bestel- en vrachtwagens. Dit zijn voertuigen die altijd door moeten en willen rijden. De laadplaatsen zullen daarom ruim ingericht worden, op een goed bereikbare locatie en met meerdere snelladers zodat de chauffeur niet hoeft te wachten om te kunnen laden. De snellaadstations zijn daarnaast ingericht om veiligheid en ruimte te waarborgen.

Zero-emissiezones worden bediend

In 2025 gaan 20 grote Nederlandse steden een zero-emissiestadsdistributiezone invoeren waardoor bedrijvenbedrijfsmatige gebruikers locaties nodig hebben om hun voertuigen snel te kunnen opladen. De ambitie zorgt ervoor dat bedrijven uitgedaagd worden om hun vervoer en logistiek duurzamer te maken. Leap24 helpt het proces te versnellen door eerst de zero-emissiezones te voorzien van snelladers.